Уникален сбор от различни националности, търсещи комуникация и успяващи в нея

Махмуд, будно иракско момче, което има нужда от помощ с неговите домашни работи по английски език, е дошъл много рано и чака в стаята от 30 минути. Едно по едно другите деца се явяват за поредната сесия – Шереван, кюрдка от Ирак, иска помощ за домашното по математика и български език; Аимсахан, общителна казахстанка, има нужда от помощ по география. Ето го и истинското ято от деца в предучилищна възраст, чакащи с тетрадки в ръка за работа с българската азбука. Още деца на различни възрасти ще се появят в следващите 30 минути. Шумът в стаята e впечатляващ, комбиниращ разнообразните звучения на български, арабски, фарси и турски език.

Това е уникален сбор от различни националности, търсещи комуникация и успяващи в нея. Откъснати от родината и дошли  на „нова земя”, това, което търсят тези деца, е чувството на нормалност, усмихнати лица и възможност да се забавляват. Доброволците на „Каритас“ с радост и любов им дават всичко това.