Грижи за зависимите

гр. София - Мобилен център за намаляване на вредите сред употребяващите психоактивни вещества (ПАВ)

 +359 889 355 649
Пишете ни