Skip to content

Грижи за възрастните хора (65+)

гр. Белене - Домашни грижи на Каритас

Ръководител – Румяна Павлова
 ул. “Христо Ботев” 14
гр. Белене 5930
 +359 882 275 463
Пишете ни

с. Бърдарски геран - Домашни грижи на Каритас

Ръководител – Стоянка Даковска
+359 887 158 850
Пишете ни

с. Житница, с. Калояново и с. Дуванлии - Домашни грижи на Каритас

Ръководител – Петя Петрова
 +359 888 128 907
Пишете ни

гр. Малко Търново - Домашни грижи „Света Тереза от Калкута“

Ръководител – Севдалина Градева
 ул. “Княз Борис” № 52
Малко Търново 8162
 +359 889 072 338
Пишете ни

гр. Пловдив - Домашни грижи "Блажени Камен, Павел и Йосафат"

Ръководител – Галина Христова
 ул. “Булайр”, № 14А
4000 Пловдив
 +359 885 256 420
Пишете ни

с. Покрован - Дневен център за възрастни хора "Св. Василий Велики"

Ръководител – Мария Пандова
 с. Покрован
обл. Хасково, п.к. 6575
 +359 885 256 677
Пишете ни

гр. Раковски - Домашни грижи на Каритас

Ръководител – Соня Зенкова
 гр. Раковски ул. „Никола Вапцаров“ 2а
 +359 877 478 108
Пишете ни

гр. Русе - "Кухня на колела"

Ръководител – Даринка Калапиш
 гр. Русе ул. “Байкал” 10
 +359 890 21 51 80
Пишете ни

гр. София - Домашни грижи "Св.Йосиф"

Ръководител – Натали Ценкова
ж.к. “Илинден”, бл.55, вх.В
гр. София 1309
 +359 889 899 571
Пишете ни

гр. Бургас - Домашни грижи на Каритас

Ръководител – Жасмина Петрова
ж.к.”Братя Миладинови”,бл.57, вх.8
гр. Бургас 8001
 +359 56 701445
 +359 888 200 319
Пишете ни