Skip to content

Социална икономика

гр. София - „Рождество Христово“

Ръководител – Людмила Баликова
 София 1324, ж.к. „Люлин”,
ул. „Търново” № 30
 +359 888 780 197
Пишете ни

гр. София - „Карит-Арт“

Ръководител – Катерина Живило
 София, ул. „Струма“ 1
 +359 888 058 845
Пишете ни
www.caritart.bg

гр. София - „Каристо“

Управител – Антанида Механджийска
бул. ‘Христо Смирненски’ 45
 +359 884 544 851
Пишете ни

гр. Раковски - „Работилница на „Каритас“

Директор – Петя Гендова
 , гр. Раковски, ул. „Никола Вапцаров“ 2а
 +359 888 225 115
Пишете ни
www.rabotilnica.caritas.bg