Социална икономика

гр. София - „Рождество Христово“

Ръководител – Людмила Баликова
 +359 888 780 197
Пишете ни

гр. Раковски - „Работилница на „Каритас“

Директор – Венцислав Чавдаров
 +359 895 847 448
Пишете ни

гр. София - „Карит-Арт“

Ръководител – Катя Найденова
 +359 888 626 871
Пишете ни
www.caritart.bg