Социална икономика

гр. София - „Рождество Христово“

Ръководител – Людмила Баликова
 +359 888 780 197
Пишете ни

гр. София - „Карит-Арт“

Ръководител – Катя Найденова
 +359 888 626 871
Пишете ни
www.caritart.bg

гр. София - „Каристо“

Ръководител – ……………………………
бул. ‘Христо Смирненски’ 45
 +359 988 358 588

гр. Раковски - „Работилница на „Каритас“

Директор – Венцислав Чавдаров
 +359 895 847 448
Пишете ни

гр. Раковски - Социално фермерство

Директор – ………………………..

 ул. „Никола Вапцаров“ 2а
 +359 886 399 115
Пишете ни