Skip to content

Генерален секретариат

Социални политики

Светлана Гьорева
 София 1504, ул. „Оборище“ № 9
 +359 2 9441858
 +359 2 9461133
 +359 888 199 656
Пишете ни

Комуникации и фондонабиране

Ваня Клечерова
 София 1504, ул. „Оборище“ № 9
 +359 2 9441858
 +359 2 9461133
 +359 884 335 962
Пишете ни

Международно сътрудничество

Ангел Гьорев
 София 1504, ул. „Оборище“ № 9
 +359 2 9441858
 +359 2 9461133
 +359 887 556 025
Пишете ни

Oтговор при бедствени ситуации

Ангел Гьорев
 София 1504, ул. „Оборище“ № 9
 +359 2 9441858
 +359 2 9461133
 +359 887 556 025
Пишете ни

Училище на Каритас

Емануил Паташев
 София 1504, ул. „Оборище“ № 9
 +359 2 9441858
 +359 2 9461133
Пишете ни

Обследване на бедността в България

Светлана Гьорева
 +359 2 9441858
 +359 888 199 656
Пишете ни

Генерален секретариат

Работно време
от 09.00 до 18.00 – всеки работен ден
 София 1504, ул. „Оборище“ № 9
 +359 2 9441858
 +359 2 9461133
Пишете ни

Генерален секретар

Емануил Паташев – работи в КАРИТАС БЪЛГАРИЯ от създаването на организацията през 1993. От тогава той е генерален секретар и организира дейността на секретариата.
Членува в Управителния съвет на федерацията до 2001, когато е взето решение генералният секретар да не е член на този орган.
Представлява Каритас България в Изпълнителния Борд на Каритас Европа в два поредни мандата 2007 – 20011 и 2011-2015.
Понастоящем е член Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерски съвет на Република България
 София 1504, ул. „Оборище“ № 9
 +359 2 9441858
 +359 2 9461133
Пишете ни