Skip to content

Грижи за жени в неравностойно положение

гр. София - „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО” - социален център за жени в неравностойно положение

Ръководител – Людмила Баликова
 София 1324, ж.к. „Люлин”,
ул. „Търново” № 30
 +359 2 4119175
 +359 888 780 197
Пишете ни

Гр. Русе – Кризисен център за жертви на домашно насилие

Управител – Теодора Казанева
 +359 882 032 831
Пишете ни