Организации членки

Каритас Витания

 гр. Раковски, 4150;
ул. „Никола Вапцаров“ 2а
 +359 886 399 115
 www.vitania.caritas.bg
Пишете ни

Каритас Русе

гр. Русе 7002,
ул. „Алеи Възраждане“ 7а
 +359 82 500 061
 www.caritas-ruse.bg
Пишете ни

Каритас София

гр. София 1309, ж.к. Илинден, бл.55, вх.В
 +359 2 9 200 825
 www.caritas-sofia.org
Пишете ни