Skip to content

Грижи за деца и младежи

гр. Белене - "Св. Винкенти" Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания

Ръководител – Дарина Добранчева
ул. „Христо Ботев” № 11 ет.4, гр.Белене
 +359 887 158 117
Пишете ни

с. Веселиново (общ.Тунджа) - "Св. ФРАНЦИСК" - дневен център за хора с увреждания

Ръководител – Радост Стефанова
ул. “Демокрация” N 2А
Веселиново 8632
 +359 885 256 667
Пишете ни

с. Куклен - "Св. Св. КИРИЛ и МЕТОДИЙ" - център за подкрепа на деца и семейства

Ръководител – Савина Николова
ул. “Ал.Стамболийски” № 52
Куклен 4101
 +359 887 941 365
Пишете ни

гр. Малко Търново - "ЦВЕТНИЦА" - център за подкрепа на деца и семейства

Ръководител – Мария Димиева
Младежки дом № 52
Малко Търново 8162
 +359 882 212 434
Пишете ни

гр. Русе - "МИЛОСЪРДИЕ" - дневен център за деца с увреждания

Управител – Теодора Герганова
гр. Русе
ул. “Байкал” 10
 +359 82 845059
 +359 887 32 76 72
Пишете ни

гр. Русе - "ТОМ СОЙЕР" - център за обществена подкрепа

Управител – Петя Стоянова
ул. „Богдан Войвoда” № 3
гр. Русе
 +359 887 130 887
Пишете ни

гр. София - "БЛАГОВЕЩЕНИЕ" - ЦСРИ за деца и младежи с увреждания

Ръководител – Вяра Границка
София 1404
ул. „Киро Тулешков” №16
 +359 2 9581482
 +359 888 987 596
Пишете ни

гр. София - "Готови за училище" - Център за подкрепа на деца и семейства

Ръководител – Петя Младенова
ул. Суходолска № 99 кв.Факултета, София 1373
 +359 888 933 184
Пишете ни

с. Баня (община Нова Загора) – достъп до образователни ресурси

Координатор – Мария Димитрова
 +359 888 988 762
Пишете ни