Skip to content

Грижи за бежанците

гр. София - отдел „Миграция и интеграция“

Ръководител – Иван Черешаров
ул. Струма № 1, София 1202
 +359 2 8696335
 +359 888 509 837
Пишете ни

Центрове на „Каритас“, в които бежанците от Украйна могат да получат съдействие:

гр. Бургас – Хуманитарно-консултативен център към „Каритас София“

бул. „Иван Вазов” № 2
+359 898 594 744
migration.burgas@caritas-sofia.org

гр. Бургас – Хуманитарно-консултативен център към „Каритас Витания“

ул. „Болярска” №12
+359 888 816 723
burgas@vitania.caritas.bg

гр. Русе – Кризисен център за настаняване към „Каритас Русе“

ул. „Тракия“ №25
 +359 882 032 831
migration.krizisen.centar@caritas-ruse.bg

гр. Русе – Хуманитарно-консултативен център към „Каритас Русе“

ул. „Богдан войвода“ №3
 +359 88 962 17 64  и +359 88 207 1603
office@caritas-ruse.bg

гр. София – Център за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ към „Каритас София“

ул. „Струма“ №1
 +359 286 96335
st.anna@caritas-sofia.org

гр. София – Хуманитарно-консултативен център към „Каритас Витания“

ул. „Княз Борис I”, № 121
 +359 884 330 177
sofia@vitania.caritas.bg

гр. Пловдив – Хуманитарно-консултативен център към „Каритас Витания“

ул. „Стефан Веркович“ № 3, ет. 3, офис 6
 +359 888 819 230
plovdiv@vitania.caritas.bg

гр. Пловдив – Хуманитарно-консултативен център към „Каритас София“

ул. „Булаир“ 14А
 +359 885 996 671

гр. Раковски – офис на „Каритас Витания“

ул. „Никола Вапцаров“ №2а
 +359 886 399 115
info@vitania.caritas.bg