Грижи за бежанците

Отдел "Миграция и интеграция" на "Каритас София"

Ръководител – Иван Черешаров
 ул. Струма № 1
София 1202
 +359 2 8696335
 +359 888 509 837
Пишете ни