Skip to content

Грижи за бездомните

гр. Бургас - Център за мобилна и стационарна грижа

Координатор: Здравко Георгиев
ж.к.”Братя Миладинови”,бл.57, вх.8 гр. Бургас 8001
 +359 888 200 319
Пишете ни

гр. Русе - "ДОБРИЯТ САМАРЯНИН" – център за временно настаняване на бездомни хора

Управител: Камен Кънчев 
ул. “Тракция” 25 – 1 етаж,
кв. “Тракция”, гр. Русе
+359 88 431 4155
Пишете ни

гр. Русе - Център за социална рехабилитация и интеграция за бездомни хора

Управител: Камен Кънчев
ул. “Тракция” 25 – приземен етаж, кв. “Тракция”, гр. Русе
+359 882 697 737
Пишете ни

гр. София - Мобилен център за бездомни хора

Ръководител: Евгений Радушев
+359 886 744 737
Пишете ни