Skip to content

Принципи

Партньорство

Ефективното ни партньорство създава солидарност между нашите организации членки, другите организации, споделящи идеите ни, общностите и хората, с които работим.

Субсидиарност

Централно място в нашата „Каритас” идентичност заемат нашите организации членки и ние се стремим да ги насърчаваме и укрепваме, за да имат по-голяма самостоятелност и да поемат по-големи отговорности.

Участие

Гарантираме, че хората, на които служим, пряко участват в планирането, управлението и осъществяването на дейностите ни.

Оправомощаване

Помагаме на хората да развият и реализират пълния си потенциал и да изградят отношения на взаимно уважение, така че да могат да контролират и да подобряват качеството на живота си.

Независимост

Определяме своите оперативни приоритети и програми и не позволяваме да бъдем използвани като инструменти, служещи на местни или чуждестранни икономически или политически интереси, особено когато те не са в съответствие с учението на Католическата църква.

Добро стопанисване и отчетност

Полагаме всички необходими усилия, за да осигурим отчетност пред хората, на които служим, тези, които подкрепят работата ни, и обществото като цяло.

Равенство

Служим на хората безпристрастно, особено на тези, които са най-бедни и най-уязвими, водейки се от обективна преценка на положението им и на заявените от тях нужди, независимо от раса, възраст, пол, физически възможности, етническа принадлежност, религиозни или политически убеждения.

Защита

Стремим се да осигурим безопасността на хората, с които и за които работим.

Координация

Сътрудничим с правителството и местните власти, църкви, с други религиозни организации, с гражданското общество, с други членове на общностите за подпомагане и развитие, както и с всички други заинтересовани страни.

Застъпничество

Застъпваме се – на национално и международно равнище – за и заедно с бедните и маргинализираните, за да се обърне внимание на тяхното положение и основните или структурните причини за бедността и несправедливостта и да се предприемат мерки за нейното изкореняване.

Обучение и развитие

Инвестираме в нашите сътрудници, за да се гарантира, че те имат уменията, опита и отношението, необходими за постигане на пълния им потенциал, както и че „Каритас” постига своя потенциал и полага най-големи усилия за хората, които са бедни, маргинализирани или потиснати.