Skip to content

Сигнали и оплаквания

„Каритас България“ се ръководи от ценностите, изложени в Етичния кодекс на Световната Конфедерация на „Каритас“, следва своя Политика за закрила на деца и уязвими възрастни и спазва Кодекс за поведение на своите служители. 

Ако забележите случай от нашата практика, който не съответства на очакваните стандарти, тук може да намерите информация относно начините да подадете жалба или сигнал, за да съобщите за нарушения на Етичния кодекс, Политиката по закрила на деца и уязвими възрастни, или Кодекса за поведение.

Стремим се да бъдем отговорна организация и ценим всяка обратна връзка. Ако имате притеснения, оплаквания или всякакви други коментари или сигнали относно поведението на нашите служители или въздействието на нашата работа, моля, свържете се (в свободен формат) с нашето звено за разглеждане на жалби по електронен път на имейл zakrila@caritas.bg или на специално създадените поверителни имейл адреси на организациите, членуващи в НКФ „Каритас България“, както следва: 

Може също така да се свържете с нас и като изтеглите и попълните приложения Формуляр за докладване , изпращайки го по писмен път до посочените поверителни имейли по-горе. 

Ако желаете, може да подадете жалбата си анонимно. Във всеки случай жалбите ще бъдат разглеждани при спазване на строга поверителност.

Ще разглеждаме всички жалби по обективен, справедлив и безпристрастен начин, съгласно Политиката за разглеждане и обработка на жалби на „Каритас България“ . Ще използваме всички представени доказателства (ако има налични или предоставени такива), за да отговорим на вашия сигнал по най-подходящ начин и да подобрим качеството на нашата работа, в т.ч. да осъществим контакт със засегната организация в нашата национална или партньорска мрежа (ако случаят го изисква). 

„Каритас“ ще положи всички усилия, за да проследи или разследва допълнително всички обстоятелства, свързани с вашата жалба, особено що се касае до чувствителни случаи, в които вие или някой друг е изложен на непосредствен риск.