Skip to content

Мисия

Създадена през 1993, с решение на Епископската конференция на Католическата църква в България, “Каритас България” е федерация на независими епархийни католически организации: “Каритас Витания”, “Каритас Русе” и “Каритас София”. Целта на “Каритас България” е подкрепа на нуждаещите се за изграждане на хуманно общество. В изпълнение на това, “Каритас България” подкрепя своите организации членки, които извършват социална дейност чрез своите структури по места.

“Каритас България” е регистрирана като сдружение с нестопанска цел за обществено-полезна дейност и заедно с още 165 организации членува в световното семейство “Каритас Интернационалис” – конфедерация на благотворителните организации на Католическата църква.

“Каритас България” намира опора в Евангелието и социалното учение на Католическата църква и следва принципите за:

 • неприкосновеност на човешкото достойнство, без оглед на расова, етническа, религиозна, полова и политическа принадлежност;
 • солидарност, при която личният интерес отстъпва на общността;
 • въвличане на нуждаещите се в социалните дейности и стимулиране да поемат отговорността сами да си помогнат;
 • помирението и диалогът са най-доброто средство за разрешаване на конфликтите.

За изграждането на по-справедливо общество, “Каритас България”:

 • подпомага нуждаещите се чрез своите организации членки и техните структури по места;
 • предоставя информация на своите организации членки с цел по-ефективна социална дейност;
 • насърчава диалога, сътрудничеството, координацията и обмена на опит между своите организации членки;
 • подкрепя своите организации членки в изграждането на капацитета им;
 • представлява своите организации членки и защитава интересите им на национално и международно ниво;
 • сътрудничи с други сродни организации с акцент върху екуменизма;
 • лобира пред държавата и външните дарители.