Skip to content

Кои сме ние

  • „Каритас България” е българска нестопанска организация, сдружение с обществена полза, осъществяващо социална дейност в подкрепа на уязвими групи хора от обществото. Създадена през 1993 г. от Епископската конференция на Католическата църква в България, „Каритас България” е федерация на  независими епархийни организации.

  • Част сме от световното семейство „Каритас Интернационалис”, заедно с още 162 национални организации от цял свят.
  • Подпомагаме нуждаещите се хора, чрез нашата мрежа от организации членки и техните структури по места.
  • Предоставяме информация на мрежата с цел по-ефективна социална дейност.
  • Насърчаваме диалога, сътрудничеството, координацията и обмена на опит между своите организации членки.
  • Подкрепяме организациите членки в изграждането на капацитета им.
  • Представляваме организациите членки и защитаваме техните интереси на национално и международно ниво.
  • Сътрудничим с други сродни организации с акцент върху екуменизма.