За хора, зависими от психоактивни вещества в гр. София функционира Мобилен център за работа на терен към „Каритас София”, предоставящ първична медицинска помощ, анонимно изследване за кръвно преносими инфекции, консултации за възможностите и начините за лечение, консултиране на родители и приятели на зависимите.

През 2016 г.:

  • Мобилният център на „Каритас” в гр. София предостави здравни грижи и специализирано консултиране на 2128 хора, зависими от психоактивни вещества.

За повече информация: Мобилен център за работа на терен