За каузата

За каузата

В края на 2017 г. възрастните хора на 65 и повече години са били около 20,8% от населението на България (по данни на НСИ за 2018 г.). През 2025 година 1 от всеки 5 българин ще бъде на възраст над 65 г.

Възрастните хора у нас нямат голям избор, бедността и самотата са сред капаните, в които често попадат. Ако към тях прибавим и отсъствието на близки и роднини, които да са им в подкрепа, картината от нерадостна става трагична.

За възрастните хора обаче има алтернатива. За тях „Каритас“ реализира услугата „Домашни грижи“, благодарение на която възрастните хора получават професионални (здравни и социални) грижи, внимание и разбиране в своите домове, а с това и сигурност, че могат да изживеят старините си достойно.

Освен, че предоставят професионални грижи, сътрудниците на „Каритас” се отнасят към възрастния човек с разбиране и внимание. С топло отношение и усмивка отнемат болката, разсейват самотата и осмислят монотонните и не леки дни на старостта му. Нерядко тe са единствените хора, с които той има контакт. И затова са и негови близки – онези, които ще подържат ръката му, ще му разкажат нещо и ще изслушат неговите думи.

Бъдете част от нашата кауза. Нека заедно помогнем на възрастните хора да изживеят старините си достойно. Защото СМЕ ХОРА и защото правото на достоен живот е изконно за всеки човек.