Skip to content
За каузата

За каузата

В края на 2022 г. хората на 65 и повече години са 1 515 383 или 23.5% от населението в България, като се предвижда броят им да достигне до 27,6% през 2034 г.

Възрастните хора в България нямат голям избор, бедността и самотата са сред капаните, в които често попадат. Ако към тях прибавим и отсъствието на близки и роднини, които да са им в подкрепа, картината от нерадостна става трагична.

За възрастните хора обаче има алтернатива. За всеки един възрастен човек е важно да прекара старините си в своя собствен дом, пропит от пъстрата емоционална палитра, изтъкала живота му. Важно е и да бъде посещаван от специалисти, които да се погрижат за здравословното му състояние и да му помогнат да се справи с ежедневните потребности, с които преди се е справял с лекота, но днес му костват огромни усилия. Важно е някой да прекрачи прага му, да размени с него топла дума и да му напомни, че е Човек, чието мнение е ценно.

Това правим и ние чрез услугата „Домашни грижи на „Каритас“ – помагаме на възрастните хора да не губят надежда, вяра и достойнство, осъзнавайки, че не са сами в трудностите, които изпитват, и че има хора, на които могат да разчитат. Именно човешкото отношение на сътрудниците на „Каритас“, съчетано с професионалните грижи за здравето и социалните потребности, възвръща достойнството в погледа на възрастния човек и става причина усмивката отново да изгрее върху старческото лице.

Бъдете част от нашата кауза. Нека заедно помогнем на възрастните хора да изживеят старините си достойно. Защото СМЕ ХОРА и защото правото на достоен живот е изконно за всеки човек.