Домашни грижи на Каритас

„Каритас” реализира услугата „Домашни грижи”, чрез която осигурява комплексни – здравни и социални, грижи на над 400 болни възрастни хора на място, където възрастният човек се чувства най-спокойно – в собствения си дом.

От 2002 г. са създадени 9 центъра за Домашни грижи на Каритас – в градовете Русе, София, Белене, Пловдив, Раковски, Малко Търново и селата Житница (област Пловдив), Бърдарски геран (област Враца) и Гостиля (област Плевен), като мобилните екипи на „Каритас” предоставят комплексна медико-социална грижа и в още 5 населени места, намиращи се в близост до посочените градове и села: до Малко Търново – селата Стоилово, Звездец, Граматиково; до Житница – селата Дуванлии и Калояново.

Информация за услугата "Домашни грижи на Каритас"

 • Услугата „Домашни грижи на Каритас” е в подкрепа на възрастни хора със здравословни проблеми, които не могат да се грижат сами за себе си и имат нужда от наблюдение и специализирани грижи.

 • Целта на услугата „Домашни грижи на Каритас” е да даде адекватен отговор на нуждите на хората от третата възраст, отчитайки едновременно техните здравни и социални потребности.

  „Домашни грижи на Каритас” запълват съществуващата празнота в здравната и социална система на нашата държава, а именно предоставянето на комплексна медико-социална грижа в домашна среда, без необходимост от постъпване в болнични заведения и специализирани институции за възрастни хора.

  Те осигуряват спокойствието на възрастния човек, че изживява старините си в своя собствен дом и че може да разчита на грижата и подкрепата на специалисти, които му помагат за подобряване и поддържане на здравословното състояние и достойно изживяване на старините. В грижа и обич.

  Медико-социалните грижи, предоставяни от мобилните екипи от „Домашни грижи на Каритас” допълват лечебния процес и следболничното възстановяване и съдействат за адекватно оздравяване след прекарано остро заболяване и операции. Осигуряват необходимите условия за поддържане на оптимално добро здравословно състояние при тежки хронични заболявания и допринасят за профилактика на хронифицирането на редица заболявания.

 • Услугата „Домашни грижи на Каритас“ се извършва от мобилни екипи от медицински сестри и социални помощници, които посещават възрастния човек в дома му и му предоставят нужните грижи, според неговите здравословни и социални потребности.

  Комплексното обгрижване, което мобилните екипи към „Домашни грижи на Каритас” включва: 

  • медицински манипулации (инжекции, взимане на кръв; грижа за кожа, рани, превръзки; следене на жизнените показатели (кръвно налягане, пулс, кръвна захар); контрол на приема на медикаменти; здравни консултации; даване на обратна връзка за състоянието на възрастния човек на неговия личен лекар и др.);
  • грижа за тялото (къпане, частичен тоалет, бръснене, смяна на уриторна торба, памперси и др.; общо мобилизиране – раздвижване; помощ при хранене; преобличане и т.н.);
  • социални грижи (придружаване до лекар и други институции; поддържане на регулярна връзка с личния лекар, закупуване на медикаменти, заверяване на здравните книжки; предоставяне на помощни средства – патерици, антидекубитални дюшеци, проходилки, тоалетни столове и т.н).

  „Домашни грижи на Каритас” запълват съществуващата празнота в здравната и социална система на нашата държава, а именно предоставянето на комплексна медико-социална грижа в домашна среда, без необходимост от постъпване в болнични заведения и специализирани институции за възрастни хора.

  Те осигуряват спокойствието на възрастния човек, че изживява старините си в своя собствен дом и че може да разчита на грижата и подкрепата на специалисти, които му помагат за подобряване и поддържане на здравословното състояние и достойно изживяване на старините. В грижа и обич.

  Медико-социалните грижи, предоставяни от мобилните екипи от „Домашни грижи на Каритас” допълват лечебния процес и следболничното възстановяване и съдействат за адекватно оздравяване след прекарано остро заболяване и операции. Осигуряват необходимите условия за поддържане на оптимално добро здравословно състояние при тежки хронични заболявания и допринасят за профилактика на хронифицирането на редица заболявания.

 • Мобилните екипи към „Домашни грижи на Каритас” се състоят от медицински сестри, осъществяващи здравната грижа, и домашни помощници, включващи се в предоставянето на социалните грижи. Често сътрудниците на „Каритас” са единствените хора, които посещават домовете на изпадналите в нужда възрастни хора.

  С цел поддържане на качество на услугите, които предоставяме, ежегодно се провеждат обучения с водещи експерти от европейски страни и България. Успоредно с това, отделните екипи участват и в различни обучения, провеждани на местно равнище. 

 • Това, което прави „Каритас”, като организация на Католическата църква, различна от многото организации, е милосърдието, съпричастността и волята за облекчаване на човешкото страдание, които са наша първа отговорност. Уникалното съчетаване на професионализъм с християнско отношение към ближния „изгражда мостове” между възрастта и живота с достойнство и правят Божията любов към човека и милостта между хората по-видима.

 • Все още липсва разбиране, както и воля, от страна на държавните институции да се признае необходимостта и да се предприемат реални действия за реформа в грижата за възрастните хора, да поставят възрастните в центъра на своето внимание и това на обществото, не само „на хартия” в съществуващи стратегически документи, без те да се прилагат на практика. В същото време, е налице дългосрочната прогноза за нарастване броя на възрастното население в страната ни.

  Интегрираният холистичен подход за комплексна оценка на нуждите и предоставянето на домашните грижи в тяхното цяло – психо-социални, медицински и духовни грижи – все още не е навлязъл и не е стандарт за грижа за възрастните хора в нашата страна. Предоставят се или чисто социални, или чисто медицински грижи, като последните почти не се извършват в домашна среда.

  Грижите и услугите са фрагментирани между две отделни отговорни държавни институции – Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Агенция за социално подпомагане (АСП), без да са координирани усилията помежду им, едновременно с това – се регламентират от два отделни закона.