Домашни грижи на „Каритас“

Вече 20 години „Каритас“ помага на възрастни хора от цяла България чрез услугата „Домашни грижи“. Тя се осъществява от мобилни екипи от медицински сестри и социални помощници, които посещават възрастния човек в дома му и му помагат в ежедневните грижи за здравето, хигиената и социалния му живот.

От 2002 г. досега са създадени 8 центъра за Домашни грижи на „Каритас“, като мобилните екипи към тях помагат на възрастни хора от 13 села и градове в областите Плевен, Враца, Русе, Бургас, Пловдив и София.

Освен с професионални грижи, сътрудниците на „Каритас“ помагат на възрастния човек и с топлото си и приятелско отношение, с което отнемат болката, разсейват самотата и осмислят монотонните и не леки дни на старостта му.

„Домашни грижи на „Каритас“ помага на възрастните хора да не губят надежда, вяра и достойнство, осъзнавайки, че не са сами в трудностите, които изпитват, и че има хора, на които могат да разчитат.

Информация за услугата "Домашни грижи на "Каритас"

 • Услугата „Домашни грижи на „Каритас” е в подкрепа на възрастни хора, страдащи от здравословни проблеми и имащи нужда от професионални грижи и наблюдение.

 • Целта на услугата „Домашни грижи на „Каритас” е да даде адекватен отговор на нуждите на хората от третата възраст, отчитайки едновременно техните здравни и социални потребности.

  Услугата „Домашни грижи на „Каритас” запълва съществуващата празнота в здравната и социална система на нашата държава, а именно предоставянето на комплексна медико-социална грижа в домашна среда, без необходимост от постъпване в болнични заведения и специализирани институции за възрастни хора.

  Услугата осигурява спокойствието на възрастния човек, че изживява старините си в своя собствен дом и че може да разчита на грижата и подкрепата на специалисти, които му помагат за подобряване и поддържане на здравословното състояние и достойно изживяване на старините.

  Медико-социалните грижи, предоставяни от мобилните екипи към центровете за  Домашни грижи на „Каритас”, допълват лечебния процес и следболничното възстановяване и съдействат за адекватно оздравяване след прекарано остро заболяване и операции. Осигуряват необходимите условия за поддържане на оптимално добро здравословно състояние при тежки хронични заболявания и допринасят за профилактика на хронифицирането на редица заболявания.

  Благодарение на Домашни грижи на „Каритас“:

  • Възрастният човек изживява старините си в своя собствен дом.
  • Възрастният човек получава грижи и подкрепа от специалисти.
  • Предотвратява се постъпването на възрастния човек в болнични заведения и специализирани институции, като старчески домове.
  • Възрастният човек получава грижи, внимание и разбиране, а с това и спокойствие, уют и сигурност, от които има най-голяма нужда в своето ежедневие.
  • Възрастният човек живее достойно.
 • Услугата „Домашни грижи на „Каритас“ се извършва от мобилни екипи от медицински сестри и социални помощници, които посещават възрастния човек в дома му и му предоставят професионални грижи, съобразени с неговите здравословни и социални потребности.

  Комплексното обгрижване, което мобилните екипи към центровете за Домашни грижи на „Каритас” осъществяват, включва:

  • медицински манипулации (инжекции, взимане на кръв; грижа за кожа, рани, превръзки; следене на жизнените показатели (кръвно налягане, пулс, кръвна захар); контрол на приема на медикаменти; даване на обратна връзка за състоянието на възрастния човек на неговия личен лекар и др.);
  • грижа за тялото (къпане, частичен тоалет, бръснене, смяна на памперси и др.; общо мобилизиране – раздвижване; помощ при хранене; преобличане и под.);
  • социални грижи (поддържане на регулярна връзка с личния лекар, закупуване на медикаменти, заверяване на здравните книжки; предоставяне на помощни средства – патерици, антидекубитални дюшеци, проходилки, тоалетни столове и под.).

  Освен с професионални грижи, сътрудниците на „Каритас“ помагат на възрастния човек с топлото си и приятелско отношение, с което отнемат болката, разсейват самотата и осмислят монотонните и не леки дни на старостта му.

  Професионалните грижи в дома, предоставени от човек, превърнал се в приятел, даряващ спокойствие, уют и сигурност, са и най-силният двигател на желанието за живот и пътят към достойно изживяване на старините.

 • Мобилните екипи към „Домашни грижи на „Каритас” се състоят от медицински сестри, осъществяващи здравната грижа, и домашни помощници, осигуряващи социалните грижи.

  Често сътрудниците на „Каритас” са единствените хора, които посещават домовете на изпадналите в нужда възрастни хора. И затова са и негови близки – онези, които ще подържат ръката му, ще му разкажат нещо и ще изслушат неговите думи.

 • Това, което прави „Каритас”, като организация на Католическата църква, различна от многото организации, е милосърдието, съпричастността и волята за облекчаване на човешкото страдание, които са наша първа отговорност. Уникалното съчетаване на професионализъм с християнско отношение към ближния „изгражда мостове” между възрастта и живота с достойнство и правят Божията любов към човека и милостта между хората по-видима.

 • Все още липсва разбиране, както и воля, от страна на държавните институции да се признае необходимостта и да се предприемат реални действия за реформа в грижата за възрастните хора, да поставят възрастните хора в центъра на своето внимание и това на обществото. В същото време, е налице дългосрочната прогноза за нарастване броя на възрастното население в страната ни.

  Интегрираният холистичен подход за комплексна оценка на нуждите и предоставянето на домашните грижи в тяхното цяло – психо-социални, медицински и духовни грижи – все още не е навлязъл и не е стандарт за грижа за възрастните хора в България. Предоставят се или чисто социални, или чисто медицински грижи, като последните почти не се извършват в домашна среда.

 • През 2020 г. медицинските сестри и социалните помощници към центъровете за Домашни грижи на „Каритас“ помогнаха с професионални здравни и социални грижи на 347 възрастни хора от 14 села и градове в областите Плевен, Враца, Русе, Бургас, Пловдив и София, като ги посещаваха в домовете им ежеседмично, а в някои случаи и ежедневно.

  За да осигурим дългосрочни комплексни (здравни и социални) домашни грижи на един възрастен човек за един месец, са нужни 90 лв. Тук влизат: транспортни разходи, нужни на екипите към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ да достигнат до домовете на възрастните хора, административно-организационни разходи, необходими за извършването на услугите; възнаграждения на медицинските сестри и социалните помощници, които полагат професионални здравни и социални грижи на възрастните хора.

  Бъдете част от нашата кауза. Нека заедно помогнем на възрастните хора да живеят достойно!