Skip to content
  • През 2023 г. сътрудниците на “Каритас” подкрепиха 618 възрастни хора.

“Каритас” помага на възрастните хора със следните дейности и услуги:

За възрастни хора (65+) в градовете София, Русе, Белене, Пловдив, Раковски, Малко Търново и в селата Житница (област Пловдив) и Бърдарски геран (област Враца) функционират центрове за Домашни грижи на „Каритас“ към „Каритас София“, „Каритас Русе“ и „Каритас Витания“. Към центровете има мобилни екипи от медицински сестри и социални помощници, които предоставят комплексни – здравни и социални, грижи в домовете на нуждаещи се възрастни хора. Мобилните екипи на „Каритас” предоставят комплексна медико-социална грижа и в още 5 населени места, намиращи се в близост до посочените градове и села: до Малко Търново – селата Стоилово, Звездец, Граматиково; до Житница – селата Дуванлии и Калояново.

Центърът за Домашни грижи на „Каритас“ в гр. Русе реализира и услугата „Кухня на колела”, чрез която се предоставя храна по домовете и социална подкрепа на нуждаещи се възрастни хора.

В с. Покрован (област Хасково) функционира дневният център „Св. Василий Велики“ към „Каритас София”, който предоставя дневни грижи и занимания за посещаващите го възрастни хора, съобразно техните индивидуални потребности и нужди от организиране на свободното време, взаимопомощ, закрила и социална интеграция.

За повече информация: услуги на “Каритас” в подкрепа на възрастни хора.