Старостта може да бъде изживяна достойно

В България има над милион и четиристотин хиляди възрастни хора (по данни на НСИ за 2016 г.). От тях една голяма част живеят в самота, бедност и болести. За един възрастен (65+) човек са от изключителна важност домашният уют и медицинската грижа. Но той има нужда и от добра дума. От нечия история. От нашето „Добър ден!” и от нашата искрена усмивка.

За всичко това се изисква единствено СЪРЦЕ. Не е трудно.

Възрастният човек е като детето – той вижда със сърцето си, усеща с душата си и се радва на малките неща. Пътят, който е изминал досега, е достоен за уважение. Емоциите, които е изживял, са нашият житейски урок. Неговата лична история е историята на нашето съзряване. Затова поискайте да я научите. И я чуйте със сърцето си.

Станете част от нашата кауза. Нека заедно покажем на възрастните хора, че са грижа и мисъл за нас.