Skip to content
За каузата

За каузата

Социалната икономика поставя хората преди печалбата. Този модел инвестира в хората, в техните способности и креативност и ги овластява, като създава качествени работни места и професионално обучение, както и приоритизиране на социални цели, като например подпомагане на хората, които са откъснати от пазара на труда да намерят работа.

В условията на пазарна икономика, предприятията имат за цел да генерират печалба. Те действат на пазара, предоставяйки стоки и услуги и търсейки удовлетвореността на клиентите. Това важи и за социалната икономика. Разликата е в това, че в социалната икономика натрупаната печалба е използвана за постигане на социални цели, а не за натрупване на индивидуално богатство.

Чрез поставяне на социалните цели на първо място, социалната икономика допринася, по иновативен начин, за справяне със социални, икономически и екологични нужди на обществото, които са били пренебрегнати или неправилно разгледани от частния или публичния сектор. С оглед на това разбиране, „Каритас” активно създава и реализира различни видове инициативи в сферата на социалната икономика в цяла Европа.