Skip to content
През 2023 г. 17 човека в уязвимо положение участваха в дейностите на социалните предприятия на „Каритас“. В мрежата на „Каритас“ в България функционират следните социални предприятия:

„Рождество Христово“

В подкрепа на жени в неравностойно положение в гр. София от 2005 година функционира социалното предприятие „Рождество Христово“ към едноименния център за социална рехабилитация и интеграция за жени в уязвим ситуация. В социалното предприятие ръчно, по авторски дизайн, се изработват сувенири от филц и текстил.

Социалното предприятие осигурява подкрепяща среда и дава възможност на жени в неравностойно положение да се включат в работните дейности по производството на сувенири и им помага да изградят, развият и възстановят умения за работа, работни навици и отговорност, като едновременно с това – да получат финансова подкрепа за извършената работа. Друга цел на предприятието е чрез продажбите на произведените сувенири да осигурява приходи, които да реинвестира в издръжката на социалния център, осигуряващ комплексна подкрепа на жени в неравностойно положение и техните деца.

Изработените в „Рождество Христово“ сувенири се продават на базари, в арт-галерии, хотели, на място в ателието, както и онлайн.

„КаритАрт“

Социални работилници „КаритАрт“ са част от голямото семейство на „Каритас София“. Социалното предприятие работи в подкрепа на жени и деца в неравностойно положение, като чрез интерактивни занятия прокарва път на интеграцията и социализацията на уязвими групи хора в обществото.

Всяка седмица се правят арт работилници в центъра за работа с деца и младежи с увреждания „Благовещение”, центъра за работа с деца в риск „Готови за училище” и в центъра за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна”.

Общата цел на социални работилници „КаритАрт“ е споделяне на приятни моменти, запознаване с нови култури и традиции и изработване на сувенири, доходите от които отиват в подкрепа на дейността и на уязвимите хора.

В „КаритАрт“ се изработват картички за различни поводи, значки и висококачествени глинени изделия, изделия от кожа, прежда и текстил.

Със закупуването на уникалните ръчно изработени продукти, вие подкрепяте хора в нужда и техните семейства, които имат ограничен достъп до пазара на труда. В „КаритАрт“ те изграждат и доразвиват личните и социалните си умения, придобиват увереност и се чувстват пълноценни членове на обществото.

„КаритАрт“ изпълнява и големи фирмени поръчки, като поема ангажимент да получите качествен и уникален продукт, който би задоволил и най-изискания вкус. Вярваме, че не е страшно да си различен, страшно е да си сам в различието си.

„Работилница на „Каритас“

В подкрепа на хора в уязвимо положение в гр. Раковски от 25 ноември 2018 г. функционира социалното предприятие „Работилница на „Каритас“ към „Каритас Витания“. В него се изработват сапуни по метода „разтопи и излей“ и ръчно изработени свещи, чрез разтапяне на восък и отливане в калъпи.

„Работилница на „Каритас“ осигурява възможност за работа на хора в неравностойно положение – хора с увреждания, дългосрочно безработни и др. Участието в трудовите дейности и обученията, както и психо-социалната подкрепа от професионалния екип  помага на хората в уязвимо положение да натрупат трудов опит, да възвърнат самочувствието и достойнството си, да усетят чувството на удовлетвореност и значимост и да преодолеят социалната изолация, в която се намират.

Социалното предприятие на „Каритас Витания“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.