В подкрепа на жени в неравностойно положение в гр. София от 2005 година функционира социалното предприятие „Рождество Христово“ към едноименния център за социална рехабилитация и интеграция на „Каритас София“. В социалното предприятие ръчно, по авторски дизайн, се изработват сувенири от филц и текстил.

Социалното предприятие осигурява подкрепяща среда и дава възможност на жени в неравностойно положение да се включат в работните дейности по производството на сувенири и им помага да изградят, развият и възстановят умения за работа, работни навици и отговорност, като едновременно с това – да получат финансова подкрепа за извършената работа. Друга цел на предприятието е чрез продажбите на произведените сувенири да осигурява приходи, които да реинвестира в издръжката на социалния център, осигуряващ комплексна подкрепа на жени в неравностойно положение и техните деца.

Изработените в „Рождество Христово“ сувенири се продават на базари, в арт-галерии, хотели, на място в ателието, както и онлайн.

 

За повече информация:

Людмила Баликова (мениджър)

моб. тел: 0888 780 197

имейл: rojdestvo@caritas-bg.org

 

В подкрепа на младежи с увреждания и техните родители в град София от 1 юни 2018 г. функционира социалното предприятие „КаритАрт“ към „Благовещение“ – център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с увреждания на „Каритас София“.

„КаритАрт“ работи в областта на приложното изкуство и изработва поздравителни картички за официални и лични празници. Твори ръчно изработени картички по поръчка по индивидуален проект, както и предлага картички и по каталог. Изработва и отпечатва и масови картички с кауза с картини на художници с увреждания. Така  социалното предприятие показва на обществото, че сред младежите с увреждания има талантливи и способни художници с богат душевен свят.

Целта на социалното предприятие е чрез изработването и продажбата на уникални картички да даде възможност на младежите с увреждания и техните родители да покажат талантите си, да изградят и доразвият работни и социални умения, да придобият  увереност, че са полезни за обществото и да получат финансова подкрепа.

„КариттАрт“ изпълнява фирмени и частни поръчки за поздравителни картички и  покани за събития, участва в творчески базари, разпространява масовите картички с кауза в търговската мрежа, културни центрове и на други обществени места на София.

Социалното предприятие към център „Благовещение“ се реализира в рамките на дейността „ELBA 2: Развитие на социалната икиномика в Югоизточна Европа“.

 

За повече информация:

Катя Найденова (мениджър)

моб. тел.: 0888626871

имейл: office@caritart.bg 

www.caritart.bg 

 

В подкрепа на хора в уязвимо положение в гр. Раковски от 25 ноември 2018 г. функционира социалното предприятие „Работилница на „Каритас“ към „Каритас Витания“. В него се изработват сапуни по метода „разтопи и излей“ и ръчно изработени свещи, чрез разтапяне на восък и отливане в калъпи.

„Работилница на „Каритас“ осигурява възможност за работа на хора в неравностойно положение – хора с увреждания, дългосрочно безработни и др. Участието в трудовите дейности и обученията, както и психо-социалната подкрепа от професионалния екип  помага на хората в уязвимо положение да натрупат трудов опит, да възвърнат самочувствието и достойнството си, да усетят чувството на удовлетвореност и значимост и да преодолеят социалната изолация, в която се намират.

Социалното предприятие на „Каритас Витания“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

За повече информация:

Венцислав Чавдаров (директор)

тел.: 0895 847 448

e-mail: rabotilnica@vitania.caritas.bg