Skip to content
За каузата

За каузата

Жените в неравностойно положение са в ситуация на неравнопоставеност спрямо останалите хора, в социално и икономическо отношение. Тази група обхваща самотните и многодетни майки, майки на болни деца, жени – жертви на насилие, жени с психически и физически увреждани, жени, живеещи в бедност.

Няма официална статистика какъв е процентът на жените в България, чието положение може да се определи като неравностойно, но със сигурност всеки от вас познава поне няколко такива. Защото са много.

Жената е тази, която дарява живот и обикновено на нея се пада по-голямата част от грижите за децата и възпитанието им. Веднъж изпаднали в неравностойно положение, жените стават непълноценни – за самите себе си, за децата си и за обществото, като цяло.

Никоя жена не е „застрахована“ да се окаже в подобна ситуация и да има нужда от морална и професионална подкрепа.

Станете част от нашата кауза. Нека заедно помогнем на тези жени да стъпят на краката си, да си възвърнат самочувствието и да живеят пълноценно.