За жени в неравностойно положение в гр. София функционира център „Рождество Христово” към „Каритас София”, който предоставя социална, емоционална и психологическа подкрепа, специализирани консултации, съдействие за намиране на работа на самотни майки, социално слаби жени, възрастни жени, жертви на домашно насилие, жени с психически и физически увреждания, жени бежанки.

Осъществяват се и дейности по превенция изоставянето на новородени и за повишаване на родителския капацитет. Предлага се и обучение и възможност за работа в социалното предприятие на центъра, в което се изработват сувенири. Центърът предоставя и подслон в защитено жилище, организира лятна занималня за деца, както и социална трапезария, в която се хранят хора в неравностойно положение.

  • Центърът за жени в неравностойно положение „Рождество Христово” в гр. София предоставя специализирани грижи на 62 жени и на техните деца.

За повече информация: Център „Рождество Христово“