Skip to content
  • През 2020 г. сътрудниците на „Каритас“ подкрепиха 63 жени в неравностойно положение.
  • Ежемесечна подкрепа получаваха 45 жени, като в някои от случаите подкрепата беше ежедневна, в други – ежеседмична.

„Каритас“ помага на жените в неравностойно положение със следните дейности и услуги:

За жени в неравностойно положение в гр. София функционира центърът за социална рехабилитация и интеграция „Рождество Христово”, който предоставя социална, емоционална, психологическа подкрепа и специализирани консултации на самотни майки, социално слаби жени, възрастни  иболни жени, жени бежанки и под. Осъществяват се и дейности по превенция изоставянето на новородени деца, както и за повишаване на родителския капацитет при млади майки. Предлага се и обучение и възможност за работа в социалното предприятие на центъра, в което се изработват сувенири. Центърът предоставя и подслон в защитено жилище, организира лятна занималня за деца, както и социална трапезария за хора в неравностойно положение.

За жертви на трафик и на домашно насилие в град Русе функционира Кризисен център към „Каритас Русе“, предоставящ възможност за настаняване, поддържане на лична хигиена и уединение, хуманитарна помощ, индивидуална интервенция за преодоляване на психическите травми, социални консултации и посредничество при насочване към алтернативни услуги в подкрепа на социалното включване, емоционална подкрепа, консултация с адвокат, съдействие за връзка с институции, организиране на свободното време.

За повече информация: Услуги на “Каритас” в подкрепа на жени в неравностойно положение