За жени в неравностойно положение в гр. София функционира център „Рождество Христово” към „Каритас София”, който предоставя морална и материална подкрепа, специализирани консултации, работа в творчески ателиета, храна и занимания за децата, съдействие за намиране на работа на самотни майки, многодетни майки, майки-осиновителки, майки, жертви на домашно насилие, майки на болни деца, майки с психически и физически увреждания, майки–бежанки, както и на момичета, напускащи домове за сираци.

  • Центърът за жени в неравностойно положение „Рождество Христово” в гр. София предоставя специализирани грижи на 62 жени и на техните деца.

За повече информация: Център „Рождество Христово“