Skip to content
  • През 2021 г. сътрудниците на „Каритас“ оказаха съдействие на 5 жени, жертви на насилие или трафик на хора.

За жертви на трафик и на домашно насилие в град Русе функционира Кризисен център към „Каритас Русе“, предоставящ възможност за настаняване, поддържане на лична хигиена и уединение, хуманитарна помощ, индивидуална интервенция за преодоляване на психическите травми, социални консултации и посредничество при насочване към алтернативни услуги в подкрепа на социалното включване, емоционална подкрепа, консултация с адвокат, съдействие за връзка с институции, организиране на свободното време.

За повече информация: Услуги на “Каритас” в подкрепа на жени в неравностойно положение