Skip to content

В подкрепа на жените в неравностойно положение

Жените в неравностойно положение са една от рисковите групи, застрашени от социална изолация и бедност. Станали родители преждевременно, уплашени от това, че няма на кого да разчитат, изоставени от своите семейства и мъже, тези жени изпадат в изключително трудна ситуация. Често те се изправят и пред тежките въпроси да родят или не своето дете, да го отгледат сами, или да го оставят в институция.

„Каритас“ счита, че семейството – най-малката социална единица – е мястото, където са положени основите на благосъстоянието. „Каритас“ подпомага самотните майки, като ги насърчава да отглеждат децата си и като стимулира засилването на връзката между майката и детето.

Семейството, включително и семейството с един родител, има право да получи подходяща социална, правна и икономическа защита от обществото и държавата, така че да може неговите членове да водят достоен живот.