Skip to content
За каузата

За каузата

Децата в най-ранна възраст преминават през период на интензивно развитие, като в резултат на това формират своята личност, натрупват знания за света и опит, а общувайки с други деца, изграждат характера си и се социализират. Етапът на развитие през детството е абсолютно решаващ за изграждането на човека и през него преминава всяко дете – независимо от това къде се е родило, при какви обстоятелства, дали е болно или здраво, дали живее в семейна среда или извън нея. Пътят, който детето изминава от самото си раждане е определящ за целия му живот.

В този ранен етап от своето развитие, детето е изцяло зависимо от семейството си и средата, в която живее. Когато то попадне в изолация от обществото, поради заболяване или бедност, културна особеност или предразсъдъци, неговото развитие се затруднява, а това слага отпечатък върху цялото му съществуване.

Защото детето неминуемо пораства и става възрастен. Дали ще е невидим, затворен в апартамента на родителите си, които се грижат за него, или маргинализиран младеж от гетото, който не може да се впише в училище и на работното място, липсата на благоприятен старт в живота се проявява по един и същ начин – изключване от обществения живот на хора, които биха могли да допринесат за него.

Всяко дете има своята съдба, своята изключителна история. Тя може да има тъжен или щастлив край. Накъде ще поеме историята, зависи от всички нас.

Мисията на „Каритас“ е да подаде ръка на семействата, които срещат затруднения, и да подкрепи децата, като им даде шанс да развият потенциала си по най-добрия за тях начин.

За децата и младежите с увреждания се полагат грижи за тяхната рехабилитация и интеграция – те правят упражнения, работят и творят. И най-важното е, че излизат навън – в света на хората, които до вчера не са забелязвали съществуването им.

Същата цел – социализация, е и в основата на работата на сътрудниците на „Каритас“ с децата в риск, при които непосредствената опасност е отпадане от образователната система и потъване във водовъртежа на бедността, която се превръща във фамилна обремененост. Подготовката на деца от групите в риск е инвестиция в бъдещето – не само тяхното, но и на цялото ни общество.

Станете част от нашата кауза и дарете шанс за истинско детство и развитие. Защото децата са деца днес, те нямат друго детство и всичко, което се случва с тях сега, е необратимо.