За деца и младежи с увреждания към „Каритас Русе” и „Каритас София” функционират дневни центрове и центрове за социална рехабилитация и интеграция,  предоставящи комплексни професионални грижи и услуги – кинезитерапия, психотерапия, логопедични занимания, арт- и трудотерапия и други специализирани занимания, съобразени със здравните, образователни и рехабилитационни потребности на децата и младежите. Центровете към „Каритас Русе” са разположени в гр. Русе („Милосърдие”) и в гр. Белене („Св.Винкентий“). Центровете към „Каритас София” се намират в с. Веселиново („Св. Франциск“) и в гр. София („Благовещение”).

  • Дневните центрове и центровете за социална рехабилитация и интеграция осигуряват ежедневни специализирани грижи и занимания на 213 деца, младежи и възрастни хора с увреждания.

За деца в риск към „Каритас Русе” и „Каритас София” функционират центрове за информиране, консултиране, обучение и подкрепа, предоставящи специализирани социални, психологически и образователни дейности. Освен с децата, се работи и с техните семейства. Центровете към „Каритас Русе” са разположени в селата Ореш и Малчика и в гр. Русе („Том Сойер”). Центровете към „Каритас София” са в гр. Куклен („Св. Св. Кирил и Методий”), гр. Малко Търново („Цветница”), с. Баня, община Нова Загора (Достъп до образователни ресурси) и в гр. София („Готови за училище“).

  • Центровете за обществена подкрепа и центровете за информиране, консултиране, обучение и подкрепа, предоставиха специализирани грижи на 368 деца в риск.

За деца в риск „Каритас Витания” реализира „Съботни приключения“ (гр. Раковски), осигуряване на топъл обяд в училище за деца от социално слаби семейства (гр. Раковски), посещения на доброволци в центровете за настаняване от семеен тип в Раковски, Брезово и Зелениково, с цел игра и общуване с настанените там деца.

  • Центровете за обществена подкрепа и центровете за информиране, консултиране, обучение и подкрепа, предоставиха специализирани грижи на 442 деца в риск.

За повече информация: Центрове на „Каритас“ за деца и младежи в риск и с увреждания