Skip to content

Дари шанс за истинско детство и развитие!

Децата са една от най-уязвимите групи, изложени на риск от бедност и социална изолация. Бедността сред децата не се изразява само в липсата на пари. Тя е и липсата на добри условия на живеене, на възможност за добро и качествено образование и достъп до адекватни здравни грижи.

Общоприето е, че ранната детска възраст е най-критичната фаза в развитието на човека и че бедността в тази възраст може да увреди децата психологически, физически и емоционално.

Станете част от нашата кауза и дарете шанс за истинско детство и развитие. Защото децата са деца днес, те нямат друго детство и всичко, което се случва с тях сега, е необратимо.