Skip to content
За каузата

За каузата

„Каритас“ полага усилия засегнатите от войната, останали без близки и дом, да усетят спокойствието и сигурността, от която се нуждаят, за да продължат живота си достойно.

Една подадена ръка, добра дума, само поглед дори, изпълнен със съпричастност и уважение, са нужни, за да върнем усмивките по лицата на стотиците бежанци, търсещи закрила в България. Уроците по човеколюбие, които можем да научим заедно с тях, ще положат основата на по-добрия свят, в който любовта и мирът ще заменят жестокостта и насилието.

Какво е да преживееш откъсването от любимите си хора, от приятелите, от всичко близко и родно, какво е да видиш дома си, сринат със земята? Хората, търсещите закрила, разказват за преживяното с очи, стаили огромна болка. Да заговорим тези очи, значи да ги разберем, а когато усетим посланието им – вече помагаме.

„Каритас“ се застъпва за най-уязвимите в този тежък момент. Всеки човек се нуждае от любов, подкрепа и разбиране, нуждае се от шанс. Зачитането на човешките права, защитата на правото на достоен живот, вярата, че сме еднакви в различието, независимо от расова, национална, етническа и религиозна принадлежност, са принципите, от които се ръководи „Каритас“, подкрепяйки хората, търсещи и получили международна закрила.

Да отворим сърцата си към бежанците и да подадем ръка във време, в което най-важното е да докажем, че любовта към ближния е по-мъдра от омразата и войната. Да съдействаме за спокойни старини на възрастните и болните, достоен живот на младите семейства, воля за живот и бъдеще на най-невинните жертви на войната – децата.