Дейности бежанци

За хора, получили бежански или хуманитарен статут, в гр. София работи център за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ към „Каритас София”, предоставящ социални консултации, психологическа подкрепа, курсове по български език, съдействие за адресна регистрация, за записване при личен лекар, помощ при намиране на жилище и работа, арт занимания, менторска програма и други дейности, подпомагащи процеса на интеграция в българското общество.

  • Центърът за интеграция в гр. София „Св. Анна“ оказва ежемесечна подкрепа на 65 хора, търсещи и получили международна закрила.
  • Посредством менторската програма на „Каритас“ 30 човека, получили бежански или хуманитарен статут и живеещи в София, намират приятели, общуването с което им помага да опознаят по-добре езика, културата, обичаите и нравите в България.

За хора, търсещи закрила, настанени в приемателните центрове към Държавната агенция за бежанците, „Каритас София” реализира: проект „Бежанци”, чрез който доброволци участват в дейности по обучение и образование на деца, младежи и възрастни хора, организират се и игри и занимания с децата, уроци по български и английски език, курсове по готварство, приложни изкуства, музика, театър и други видове занимания; проект „Играем и учим“, чрез който служители на „Каритас“ организират дейности със занимателно-игрови характер за деца и младежи, уроци по български език, наука, изкуства, спорт, както и подготвителни курсове по български език за деца в училищна възраст.

За хора, пребиваващи в Специалниите домове за временно настаняване на чужденци в Бусманци и Любимец, „Каритас София“ организира неформални обучителни дейности и арт-занимания.

За мигранти, задържани в пограничните райони от структурите на Министерство на вътрешните работи, „Каритас” в България реализира дейност за наблюдение и проучване на техните нужди, предоставяне на спешна хуманитарна помощ, както и интеграционни дейности, насочени към онези от мигрантите, желаещи да останат на територията на България.

За повече информация: Център за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“