Skip to content

Дейности бежанци

  • През 2020 г. сътрудниците на „Каритас“ подкрепиха 895 бежанци и мигранти.
  • Ежемесечна подкрепа получаваха 88 бежанци и мигранти, като в някои от случаите подкрепата беше ежедневна, в други – ежеседмична.

„Каритас“ помага на бежанците със следните дейности и услуги:

За хора, получили бежански или хуманитарен статут, в гр. София работи центърът за интеграция „Св. Анна“ към „Каритас София”, предоставящ социални консултации, психологическа подкрепа, курсове по български език, помощ при намиране на работа, арт занимания, менторска програма и други дейности, подпомагащи процеса на интеграция в българското общество.

За хора, търсещи закрила, настанени в приемателните центрове към Държавната агенция за бежанците, „Каритас София” организира дейности със занимателно-игрови характер за деца, младежи и жени, уроци по български език, наука, изкуства, спорт, както и подготвителни курсове по български език за деца в училищна възраст.

За хора, пребиваващи в Специалните домове за временно настаняване на чужденци в Бусманци и Любимец, „Каритас София“ организира неформални обучителни дейности и арт-занимания.

За повече информация: услуги на “Каритас” в подкрепа на бежанци