Дейности бежанци

  • Бежанците и мигрантите, на които сътрудниците на „Каритас“ помогнаха през 2019 г., бяха 2037 души.
  • През 2019 г. сътрудниците на „Каритас” всеки месец оказваха подкрепа на 170 бежанци и мигранти, като в някои от случаите подкрепата беше ежедневна, в други – ежеседмична.

„Каритас“ помага на бежанците със следните дейности и услуги:

За хора, получили бежански или хуманитарен статут, в гр. София работи центърът за интеграция „Св. Анна“ към „Каритас София”, предоставящ социални консултации, психологическа подкрепа, курсове по български език, съдействие за адресна регистрация, за записване при личен лекар, помощ при намиране на жилище и работа, арт занимания, програма за жилищно настаняване, менторска програма и други дейности, подпомагащи процеса на интеграция в българското общество.

За хора, търсещи закрила, настанени в приемателните центрове към Държавната агенция за бежанците, „Каритас София” реализира: проект „Бежанци”, чрез който доброволци участват в дейности по обучение и образование на деца, младежи и възрастни хора, организират се и игри и занимания с децата, уроци по български и английски език, курсове по готварство, приложни изкуства, музика, театър и други видове занимания; проект „Играем и учим“, чрез който служители на „Каритас“ организират дейности със занимателно-игрови характер за деца, младежи и жени, уроци по български език, наука, изкуства, спорт, както и подготвителни курсове по български език за деца в училищна възраст.

За хора, пребиваващи в Специалните домове за временно настаняване на чужденци в Бусманци и Любимец, „Каритас София“ организира неформални обучителни дейности и арт-занимания.

За повече информация: услуги на „Каритас“ в подкрепа на бежанци