Skip to content
За каузата

За каузата

Бездомните хора са в обсега на вниманието на „Каритас” като едни от онези най-нуждаещи се хора, които трябва да подкрепим, за да съхраним или върнем човешкото им достойнство.

Като организация на Католическата църква, „Каритас” помага на бездомните хора, „най-бедните от бедните“, които са на прага да бъдат маргинализирани или вече са социално изключени и се нуждаят от подкрепа да бъдат нахранени, облечени, изслушани, утешени.

Броят на бездомните хора в България нараства. Причините и обстоятелства, които отвеждат бездомните хора на улицата, са различни.

В голямата група на бездомните има хора в изключително уязвимо положение – болни, с трайни увреждания, психични разстройства или интелектуални увреждания, зависими от психо-активни вещества и алкохол, изтърпели наказание, жертви на злоупотреби и измами, възрастни хора (над 65+) в тежко здравословно състояние. Повечето от тях са без никакви доходи, трайно отпаднали от пазара на труда или никога не са работили, не получават социални помощи, нямат здравни осигуровки и личен лекар, нямат лични документи. Бездомните хора се нуждаят от комплексна подкрепа.

Чрез своята работа, на всяко едно равнище в организацията, „Каритас“ апелира за добро познаване на причините и рисковете, водещи до бездомност и се застъпва за развитието на подходяща подкрепа, адекватно отговаряща на нуждите на бездомните хора.

Станете част от нашата кауза. Нека помогнем на бездомните хора да живеят пълноценно.