Skip to content
  • През 2023 г. сътрудниците на „Каритас“ подкрепиха 1019 бездомни хора.

„Каритас“ помага на бездомните хора със следните дейности и услуги:

За бездомни хора в гр. София функционира Мобилен център за подкрепа към „Каритас София“, чрез който се предоставя здравна, социална и психологическа подкрепа, храна, дрехи, лекарства от първа необходимост, съдействие за издаване на документи, съдействие за временно настаняване в приюти или кризисни центрове, контакти със социални и здравни институции, изследване за туберкулоза и кръвнопреносими болести – ХИВ, хепатит B, хепатит С, сифилис.

В гр. Бургас функционира Център за мобилна и стационарна грижа към „Каритас София”, който предоставя възможност за битово-хигиенно обгрижване (ползване на душ, подстригване, бръснене, пране на дрехи и получаване на чисти дрехи), храна и топли напитки, лекарства от първа необходимост и хигиенни консумативи, съдействие за издаване на документи (лични карти, за настаняване в социални домове, за ТЕЛК), насочване и посредничество пред различни институции, консултиране и съдействие при търсене на работа, посредничество с близки и роднини, програма за жилищно настаняване.

В гр. Русе функционира центърът за временно настаняване на бездомни хора „Добрият самарянин” към „Каритас Русе”, който предоставя подслон, храна, дрехи, възможност за поддържане на личен тоалет (къпане, пране), здравни грижи, социални консултации, съдействие за намиране на работа, издаване на документи, придружаване до институции.

За хора, останали без дом и живеещи в риск, в гр. Русе функционира Център за социална рехабилитация и интеграция към „Каритас Русе”, предоставящ рехабилитация, психологическо консултиране, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване, трудотерапия – дърводелство, биоземеделие, пчеларство, готварство; музикотерапия; арт-терапия.

За повече информация: услуги на “Каритас” в подкрепа на бездомни хора.