За бездомни хора в гр. Бургас функционира Център за мобилна и стационарна грижа за бездомни хора към „Каритас София”, чрез който се предоставят храна, облекло, лекарства от първа необходимост, безплатно социално консултиране, съдействие за издаване на документи, съдействие за временно настаняване в приют, контакти със социални и здравни институции, безплатно изследване за полово предавани инфекции и туберкулоза, както и възможност да се изкъпят и изперат дрехите си.

  • Мобилната грижа за бездомни хора в гр. Бургас предоставят социални и здравни грижи на 67 бездомни хора.

В гр. Русе функционира приютът „Добрият самарянин” към „Каритас Русе”, който предоставя подслон, храна, дрехи, възможност за поддържане на личен тоалет (къпане, пране), както и консултация и съдействие за намиране на работа, издаване на документи, юридическа и психологическа помощ.

За хора, останали без дом и живеещи в риск в гр. Русе функционира Център за социална рехабилитация и интеграция към „Каритас Русе”, предоставящ комплексни  професионални грижи и услуги и специализирани занимания по интереси.

През 2016 г.:

  • Приютът за бездомни хора  „Добрият самарянин” в гр. Русе и Центърът за социална рехабилитация и интеграция в гр. Русе предоставят социални и здравни грижи на 75 бездомни хора.

За повече информация: Дейностите на Каритас за бездомни