Skip to content

В подкрепа на бездомните хора!

Бездомните хора са в обсега на вниманието на „Каритас” като едни от онези най-нуждаещи се хора, които трябва да подкрепим, за да съхраним или върнем човешкото им достойнство.

Като организация на Католическата църква, „Каритас” помага на бездомните хора, „най-бедните от бедните“, които са на прага да бъдат маргинализирани или вече са социално изключени и се нуждаят от подкрепа да бъдат нахранени, облечени, изслушани, утешени.

Чрез своята работа, на всяко едно равнище в организацията, ние апелираме за добро познаване на причините и рисковете, водещи до бездомност и се застъпваме за развитието на подходяща подкрепа, адекватно отговаряща на нуждите на бездомните хора.