Заедно

„Каритас България“ се присъедини към кампанията „Заедно“ на световното семейство „Каритас Интернационалис“.

Тригодишната инициатива, чието начало бе поставено на 13 декември 2021 г., има за цел да повиши осведомеността и да провокира спешни действия за опазване и възстановяване на нашия общ дом – планетата Земя, както и за подновяване на достъпа до природни ресурси за всички, особено за най-бедните хора в цял свят.

Първата година от кампанията (2022 г.) бе посветена на повишаване на осведомеността по темата. С цел да се насърчи мисленето в посока как на практика да бъде приложена интегралната екология, „Каритас Интернационалис“ организира поредица уебинари и работилници с примери за добри практики и техники за опазване на околната среда от цял свят. Те имаха за цел да мотивират и вдъхновят хората към активни дейности за грижа за планетата Земя и за всички, засегнати от климатичните промени.

В периода 13-19 октомври 2022 г. бе проведена „Седмица на световната осведоменост“, по време на която широката общественост в цял свят беше информирана относно последиците от измененията в климата и беше отправен призив за засаждане и отглеждане на дървета.

През втората и третата година на кампанията „Заедно“ се предвиждат: „Седмица на световните действия“ (октомври 2023 г.) и „Седмица на световното празнуване“ (октомври 2024 г.).