Актуални кампании

Ежегодно „Каритас България” организира кампании и благотворителни инициативи в подкрепа на уязвими групи от обществото. Каузите, които организацията подкрепя, целят да облекчат страданията на хората в нужда, без оглед на техните раса, пол, вероизповедание и политическо убеждение.

Присъединете се към някоя от инициативите ни в подкрепа на нуждаещите се хора. Нека семейството на добротворците увеличи своите членове! Благодарим ви, че помагаме заедно!