2010 – Кампания: Да помогнем на нуждаещите се в Хаити