Skip to content

Актуални кампании

Ежегодно организираме кампании и благотворителни инициативи в подкрепа на уязвими групи от обществото. Каузите, които подкрепяме, целят да облекчат страданията на хората в нужда, без оглед на техните раса, пол, вероизповедание и политическо убеждение. Присъединете се към някоя от инициативите ни. Нека семейството на добротворците увеличи своите членове! Благодарим ви, че помагаме заедно!