Skip to content

Какво правим

  • Подпомагаме нуждаещите се хора чрез нашата мрежа от организации членки и техните структури по места.
  • Предоставяме информация на мрежата с цел по-ефективна социална дейност.
  • Насърчаваме диалога, сътрудничеството, координацията и обмена на опит между организациите от мрежата.
  • Подкрепяме нашите организации в изграждането на капацитета им.
  • Представляваме организациите от мрежата и защитаваме техните интереси на национално и международно ниво.
  • Сътрудничим с други сродни организации с акцент върху екуменизма.