Завръщане по регламента „Дъблин ІІ“

Фотография: Ивелина Берова

І. Завръщане на хора, получили международна закрила

Хора, получили закрила в България, които са решили да отидат в друга държава, за да се установят там за дългосрочен период, могат да бъдат върнати в България, спрямо двустранните споразумения за реадмисия, които Република България е подписала с всички държави членки на ЕС, както и с Исландия, Норвегия и Швейцария, Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Сърбия, Косово, Черна гора, Молдова, Украйна и Русия. От 2016 г., България има двустранно споразумение за реадмисия и с Турция.

Връщането на хора, получили закрила в България, минава през Гранична полиция, но не и през Държавна агенция за бежанците, тъй като те вече нямат отговорност към тях. Затова и не се настаняват в териториалните им поделения.

Върнатите хора, получили закрила, трябва да си намерят жилище и да се издържат сами. При липса на средства или, ако не могат да си намерят работа веднага, то има опасност тези хора да станат бездомни. Обикновено, върнати, получили закрила, се обръщат за хуманитарна и финансова помощ към НПО сектора, като някои от тях биват настанени в център за временно настаняване в срок до 3 месеца, с опция за удължаване за още 3.

ІІ. Завръщане на хора, търсещи закрила

Хората, търсещи закрила, които са върнати от друга страна членка на ЕС, по принцип, нямат пречки пред достъпа им до процедура. Преди да пристигнат върнатите по Дъблин, Държавна агенция за бежанците (ДАБ) информира Гранична полиция за тяхното пристигане и ги информира дали върнатият трябва да бъде настанен в регистрационно-приемателен център (РПЦ) или да бъде задържан в един от специалните домове за временно настаняване на чужденци към дирекция „Миграция“. Това зависи от фазата, в която се намира процедурата по закрила.

Ако върнатият има отворена процедура, то тя или той се връща в едно от териториалните поделения на ДАБ, защото ДАБ обикновено прекратява процедурата, когато търсещият закрила напусне България преди тя да е окончателно приключила.

Ако молбата за закрила на върнатия човек е с отказ in absentia (в отсъствие), но не е била връчена на търсещия закрила, преди той или тя да напусне България, върнатият се настанява в РПЦ.

Ако обаче молбата за закрила на върнатия е с отказ, с финално решение, преди той или тя да напуснат България или решението е било връчено in absentia (в отсъствие) и затова станало финално, то върнатият се настанява в един от специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) към дирекция „Миграция“ в Бусманци или Любимец.