„Каритас“ осигурява допълнителни уроци за деца бежанци, записани в училище

Фотография: Ивелина Берова

В центъра за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ към „Каритас София“ се осъществява подкрепа на деца бежанци, записани в училище, свързана с подготовка на техните уроци и домашни работи. Подкрепата се осъществява от сугестопед и доброволци.

В работата с децата се прилага индивидуален подход, пряко съобразен с конкретните нужди на всяко едно дете. Заниманията обхващат деца и младежи между 7 и 16-годишна възраст. Срещите се провеждат в училищата, които посещават децата бежанци, в център „Св. Анна” и в домовете на децата.

Доброволците, подпомагащи децата, са преминали специално обучение за това какво да очакват при работата си с децата, какви подходи и материали да използват. Заниманията с децата се осъществяват по двойки, което предполага по-лесна комуникация между доброволците и децата, както и по-добра възможност да се наблегне на конкретните затруднения на всяко дете.

Обратната връзка от децата, родителите и доброволците е положителна, което дава основание на екипа на център „Св. Анна“ да продължава започнатата инициатива, тъй като напредването в учебния материал е важна предпоставка за успешно интегриране в образователната система и в българското общество.