Стратегическа рамка – 2021 – 2025

Стратегическата рамка на „Каритас България” се приема от Националната конференция, по предложение на Управителния съвет (чл.19 т.2 от Устава). Ежегодно Управителният съвет на „Каритас България”, на база приетата рамка, определя конкретни дейности, индикатори, отговорници и срокове, което на практика е Работен план за текущата година.