Работен план за 2019 г. – “Ето, сиромахът викна, и Господ чу и го спаси от всичките му беди (Пс.33:7)

Настоящият документ е изготвен от екипа в генералния секретариат в съответствие със Стратегическата рамка на „Каритас България” 2013 – 2020,  приета от 31 Националната конференция, обсъден и приет от Управителния съвет на „Каритас България”. Той има за цел да покаже основните насоки и конкретни резултати, които ще бъдат в основата на всички дейности през настоящата година.

Основните национални каузи за 2019 г. са:

  • Подкрепа за възрастните хора (65+) в нужда
  • Подкрепа към търсещи и получили международна закрила в линк в България