Работен план за 2016 г. – “Едно човешко семейство – да постигнем повече”

Настоящият документ е изготвен от екипа в генералния секретариат в съответствие със Стратегическата рамка на „Каритас България” 2013 – 2020,  приета от 31 Националната конференция, обсъден и приет от Управителния съвет на „Каритас България”. Той има за цел да покаже основните насоки и конкретни резултати, които ще бъдат в основата на всички дейности през настоящата година.

Основните национални каузи за 2016 г. са:

  • Подкрепа за възрастните хора в нужда
  • Подкрепа за бездомните
  • Подкрепа за мигрантите, търсещите и получили международна закрила в България