Каритас Европа прие нова стратегическа рамка

21.05.2011 г. – 45 организации – членки на Каритас Европа одобриха и приеха нова стратегическа рамка за 10 годишен период от 2011 до 2020 година на годишна регионална конференция, състояла се в Рим на 21 май. Стратегическата рамка е изградена около три основни приоритета, които са насочени към борба с бедността в Европа и целия свят. Приоритетите са застъпничество, хуманитарна координация и обучение и засилване на мрежата, където Каритас цели да повиши въздействието от своите акции.