مسکن

Photography: “Caritas International”
 1. . ثبت نام در دفتر ثبت احوال کشور

  دفتر ثبت احوال کشور پایگاه داده‌ها می باشد که از طریق آن شهرداری ها وقتی که لازم باشد گواهینامه های گوناگون صادر می کنند. در دفتر ثبت احوال کشور اجباری می باشد که ثبت نام کنند: همه شهروندان بلغارستان؛ همه افرادی که اجازه اقامت موقت یا دایمی و همچنین افردی که از حمایت بین المللی بهره مند هستند. دفتر الکترونیک می باشد و در آن مشخصات مثل نام و نام پدر، تاریخ و جای تولد، جنسیت، ملیت و شماره ملی (اِگِنِ) ثبت می شود.

  یکی از التزام دفتر ثبت مربوط با نام می باشد که برای افرادی که از حمایت بین المللی بهره مند هستند هم اعمال می باشد. نام های بچگان که شهروندان بلغارستان نیستند ولی در کشور بلغارستان متولد شده اند، در دفتر ثبت احوال کشور بطوری که پدر و مادار آنها را مایل هستند نوشته می شوند. اسامی افرادی که شهروندان بلغارستان نیستند و بیرون از کشور متولد شده اند طوری که در اسناد شناسایی ملی آنها را یا در اسناد اجازه اقامت در بلغارستان نوشته می شوند.

  هر کسی که باید ثبت نام شود در این دفتر احوال کشور مجبور می باشد که نشانی دائمی و فعلی خود را کتبی علان کند. نوشتن نشانی دائمی و فعلی در این دفتر ثبت نشانی نامیده می شود.

 2. ثبت نشانی
  ثبت نشانی از شهردار شهرداری یا منطقه یا از ارائه دهندگان تعین شده اجرا می شود. این اتفاق می آفتاد بعد از وارد کردن درخواست از طرف کسی که مایل می باشد ثبت شود و در صورت موجود یکی از اسناد ذیل:

  • سند ملک
  • اسناد برای استفاده از این ملک برای نیاز ها مسکونی ( شامل قرارداد اعطای خدمت اجتماعی مجتمع مسکونی و قرارداد اقامت در سازمان های متخصص)؛
  • اسناد دیگر که مالکیت یا اجازه استفاده از ملک ثابت می کنند.

  اگر کسی که مایل است ثبت شود مالک این ملک نیست او باید اجازه کتبی مالک را داشته باشد. این اجازه یا از طریق پرکردن فرم اعلامیه در اداره ثبت از خود مالک یا از مصدق امضاء مالک را در دفتر محضر. این نوع سند لازم نیست اگر کسی که مایل است ثبت شود یا همسرش قوم و خویش خط مستقیم با مالک ملک می باشد یا با کسی که از آن استفاده می کند.روابط خویشاوندی با بررسی اداری در دفتر ثبت ملی گواهی می شود.

  برای ثبت نشانی افرادی که در مسکن دولتی یا شهرداری اقانت دارند باید فرمان اقامت یا قرارداد اجاره خانه داشته باشند.

  جواب منفی اجرای ثبت نشانی یا تعویض نشانی می توان استیناف شود طبق کد رویه های اداری وثبت نشانی حذف شده مورد اعتراض قرار داده می شود در دادگاه اداری، که استیناف کردن تصمیم اجراع آن را متوقف نمی کند.

  . نشانی دایمی

 3. . نشانی دایمی

  این نشانی در شهر یا ده است که افراد انتخاب می کنند در دفتر ثبت احوال کشور نوشته شود. این نشانی باید در بلغارستان باشد و همچنین تنها یکی باشد.

  نشانی دایمی شهرودان نشانی مکاتبات با اداره های قوه دولتی یا دولت محلی می باشد که آنها از این نشانی استعمال می کنند برای عمال حقوق یا استفاده از خدمات قانونی.

  نشانی دایمی درخواست می شود با دادن فرم اعلامیه به شهردار یا شهرداری. این باید شخصاً انجام شود و در صورت اثتسناء از طرف مختار با وکالتنمامه مصدق شده. برای کمسنان و نوجوانان این درخواست از طرف بدر و مادر یا نمایندگان قانونی وارد می شود.

  درخواست تعویض این نشانی در شهرداری داده می شود که افراد انتخاب کرده در دفتر ثبت احوال کشور ثبت شود. نشانی دایمی می تواند برابر با نشانی فعلی باشد.

 4. . نشانی فعلی

  این نشانی خانه ای است که فرد در حال حاضر در آنجا زندگی می کند. مجاز است فقط یک آدرس فعلی ثبت باشد. در صورت تعویض نشانی فعلی را افراد باید در اداره ثبت تعویض را ابلاغ کنند. غیر مجاز است آدرس فعلی یا دائمی برای مدتی بیش از 4 ماه در هتل، متل یا در استراحتگاه و یا در جای دیگر اقامت باشد.

  در صورت ثبت نام اولیه آدرس دائمی یا فعلی یا تغییر چنین ثبت نام، محدودیت در تعداد افراد ثبت شده در یک خانه وجود دارد. این شماره نمی تواند مثاوی باشد با بیش از دو برابر تعداد افرادی باشد که معمولا در یک خانه زندگی می کنند. هنگام تعیین تعداد کل افراد، صاحبان، کاربران، مستاجران یا سایر ساکنان که در آن خانه ثبت شده هستند در نظر گرفته می شوند.

  اگر تنها قوم و خویشان نزدیک در خانه زندگی می کنند (مثلا قوم و خویشان خط مستقیم)، ممکن است که تعداد افرادی که می توانند با هم زندگی کنند سه برابر بیشترباشد. اگر این عدد بیش از حد باشد، ممکن است طبق قانون ثبت ملی برای هر مورد متفاوت جریمه داشته باشد.

 5. . مسکن شهرداری

  در صورت اقامت در خانه شهرداری، هر شهرداری شرایط و ضوابط را برای مدیریت مسکن را تعیین می کند. اگر چه هر شهرداری دارای آیین نامه خاص می باشد، یکی از شرایط اساسی که باید برای دریافت خانه شهرداری موجود باشد این است که حداقل یک عضو خانواده ای که کاندیده می باشد شهروند بلغارستان باشد. به همین علت، افرادی که استاتوت بشردوستانه یا پناهندگی دارند حق اقامت در مسکن شهرداری ندارند.