دسترسی به کمک بهداشتی برای افرادی که دنبال حمایت بین المللی هستند و آن هایی که از این حمایت بهره مند هسنتد

 1. افراد ی که دنبال حمایت بینالمللی هستند

  افرادی که درخواست اعطا حمایت داده هستند ولی هنوز جوب آن را نگرفته اند حق بیمه درمانی، دسترسی به کمک پزشکی و استفاده رایگان از خدامات پزشکی دارند مثل شهروندان بلغاری (طیق قانون پناه و پناهندگان و قانون بیمه درمانی).

  مراقبت بهداشتی اولیه مسئولیت آژانس دولتی پناهندگان می باشد و با حمایت و پشتیبانی سازمان های غیر دولتی بین المللی و محلی اجرا می شود.

 2. افرادی که از حمایت بین المللی بهره مند هستند (استاتوت پناهندگی، استاتوت بشردوستانه، حمایت موقت)

  برای داشتن حق خدامات بهداشتی افرادی که از حمایت بین المللی بهره مند هستند باید کارت شناسایی بلغاری داشته باشند.

  بعد از صدور کارت شناسای کسانی که از حمایت بین المللی بهره مند هستند باید خطاب به آژانس دولتی پناهندگان بکنند (مخصوصاً به مرکز یا کمپ پذیزش و ثبت نام “اُوچا کوپِل”). آنجا از کارت شناسای کپی می گیرند که آن لازم می باشد برای صادور نامه (گواهینامه اداری) از طرف آژانس دولتی پناهنگان به آژانس ملی درآمد ها که با آن بیمه های درمانی از شماره شخصی فرد خارجی به شماره ملی او را منتقل می شوند.

  بعد از آن کسی که حمایت بین المللی کسب کرده است باید در اداره منطقه ای آژانس ملی درآمد ها طبق ثبت نشانی خود را فرم اعلامیه شماره 7 را پر و وارد کند.

  مهم! اگر این روش درست انجام نشود سیستم الکترونیک آژانش درآمدها می تواند گزارش بدهد که فرد خارجی وظایف پرداخت بیمه درمانی برای سال های قبل موجود است.

 3. بیمه های درمانی

  بعد از انجامیدن روش بیان شده را افرادی که از حمایت بین المللی بهره مند هستند باید بیمه های درمانی خود را پرداخت کنند که حق استفاده از خدامات پزشکی را داشته باشند.

  اگر کسانی که از حمایت بین المللی بهره مند هستند کار می کنند و قرارداد کار یا قرارداد شهروندی دارند 60 در صد از مبلغ بیمه های درمانی آنها را از طرف کارفرما پرداخته می شود و 40 در صد دیگر آن مبلغ را از خقوق خود کسی که از حمایت بین المللی بهره مند است گرفته می شود.

  اگر کسی که از حمایت بین المللی بهره مند است بیکار یا خودشغلی می باشد (یعنی با شغل آزاد مثل پزشک، صنعت گر، بازرگان، مزرعه دار و غیره) او خودش باید بیمه های درمانی خود را پرداخت کند که از ماه آوت سال 2017 میلادی مبلغ ماهانه آن را 18.40 لوا می باشد. این پول وارد می شود در شاخه های بانکی که در ساختمان اداره منطقه ای آژانس ملی درآمدها می باشند بعد از پر کردن فرم در دو نسخه که از خود ساخه بانک داده می شود.

  مهم! فرمی که از بانک داده می شود باید با دقت پر شود که پولی که وارد شد به حساب بانکی درست پرداخته شود.

  اگر کسی با “حقوق دسترسی به کمک پزشکی قطع شده” می باشد او باید مبلغ خدامات بهداشتی که مایل است از آنها استفاده کند خودش پرداخت کند. در صورتی که او می خواهد حقوق را پس بگیرد و فوراً از خدمتی بهداشتی استفاده کند بجز وارد کرند مبلغ ها را او باید نسخه “مبلغ های بده” دریافت کند و بدهد به پزشکی که از او معاینه میکند بدلیل این که خود پزشک نمی تواند فوراً در سیستم آژانس ملی درآمد ها بیبیند که فرد خارجی حقوق دسترسی به کمک پزشکی خود را پس گرفته است. در سایت آژانس ملی درآمد ها امکان برسی از بیمه های درمانی پرداخت نشده با وارد کردن شماره ملی وجود دارد.

  مهم! پرداختن بیمه های درمانی اصولاً افراد را از وظیفه پدرختن برای استفاده از خدامات بهداشتی آزاد می کند. ولی دستمزدهای حد اقل موجود هستند که همه مجبور هستند بدهند. این دستمزد ها شامل می باشند از دستمزد روزانه برای درمان در بیمارستان (که تا سال 2017 میلادی 5.80 لوا است) و دستمزد برای معاینه از پزشک یا دندان پزشک شخصی ( که تا سال 2017 میلادی 2.90 لوا است) و غیره خداماب بهداشتی که از طرف صندوق بیمه بهداشت ملی پرداخت نمی شوند. معاینه پزشک شخصی از کودکان رایگان است و دستمزد برای بازنشستگان 1 لوا می باشد.

  افرادی که بیمه های درمانی آنها را قطع نشده هستند می توانند از مراقبت های اورژانس پزشکی و دندان پزشکی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا استفاده کند در صورتی که کارت بیمه درمانی اروپایی دارد. صدور این کارت رایگان است.

 4. انتخاب پزشک شخصی

  هر کسی که بیمه درمانی دارد باید پزشک شخصی انتخاب کند. این می تواند در طی روش بررسی از درخواست حمایت بین المللی یا هر چه زودتر بعد از گرفتن جواب آن را بشود. پزشک شخصی معاینات پیشگیرانه، نسخه هدایت برای معاینات از پزشکان متخصص، گواهی پزشکی برای شروع کار و سایر موارد را انجام می دهد. اگر افراد در حال حاضر دارای پزشک شخصی می باشند ولی می خواهد عوض او را بکنند، باید تنها در مدت 01 تا 30 ژوئن یا 01 تا 31 دسامبر به پزشک جدید بروند.

 5. دسترسی به خدامات بهداشتی و اعتصاب توفقنامه ادغام با شهرداری

  طبق آیین نامه شرایط و نظم اعتصاب، اعدام و قطع توافقنامه ادغام خارجی های بهره مند از پناه یا حمایت بین المللی (آیین نامه توفقنامه ها و ادغام) از تاریخ 19 ژویه سال 2017 میلادی با امضاء کردن همچین توفقنامه ای بین کسی که از حمایت بین المللی بهره مند است و شهردار شهرداری که فرد خارجی مایل می باشد در آن زندگی کند به او پشتیبانی اطاع می شود از طریق:

  • اطلاع رسانی برای امکانات انتخاب پزشک شخصی در قلمروی شهرداری؛
  •  در مورد توفق نامه های ادغام که اعتصاب شده هستند به اداره منطقه ای سازمان بازرسی بهداشتی و صندوق بیمه بهداشتی اطلاع بدهد.

  وزارت بهداشت جمهوری بلغارستان از طریق اداره های منطقه ای سازمان بازرسی بهداشتی به کسی که توفق نامه های ادغام اعتصاب کرده است می دهد:

  • اطلاعت در باره نظم اجرای ایمانسازی ها و ایمانسازی های مجدد اجباری را ( یا برنامه اجرای آنها را بر اساس سن مردم) – این معتبر است تا زمانی که افراد پزشک شخصی انتخاب بکنند؛
  • اطلاع رسانی برای معاینات و آزمایش های پیشگیرانه و تهیه برنامه اجرای آنها را؛
  • اطلاع رسانی برای حق دسترسی به خدامات بهداشتی طبق برامه های بهداشتی ملی و منطقه ای؛
  • اطلاع رسانی برای معیارات بهداشتی برای پذیرش در مهد کود یا مدرسه؛
  •  اقدامات ضد اپیدمی در صورتی که لازم می باشد.