ورود به بازار کار

Photography: Ivelina Berovaа

طبق چهارچوب قانوتی اتحادیه اروپا اعضاء اتحادیه مجبور هستند که امکان ورود به بازار کار به پناهجویان بدهند حد عقل 9 ماه بعد از تاریخ ورد کردن درخواست حمایت. فعلأ این مدت در کشور بلغارستان 3 ماه می باشد.

رهنمود 2011/95/ EUپارلمان و شورای اروپا بیانیه می دهد که افرادی که از حمایت بین المللی بهره مند هستند ورودی نامحدود به بازار کار دارند و همچنین حق به گرفتن کمک حرفه ای مثل آموزش حرفه ای دارند.

اگر کسی که از حمایت بین المللی بهره مند است توافقنامه ادغام امضاء کرده است طبق آیین نامه شرایط و نظم اعتصاب، اعدام و قطع توافقنامه ادغام خارجی های بهره مند از پناه یا حمایت بین المللی (مقررات توافقنامه های ادغام) از 16 ماه ژوئيه سال 2017:

 • ماده 7. دسترسی به اشتغال یعنی: کسب اعطلاع و توضیح در باره جاهای کار که آزاد هستند؛ کمک برای پیدا کردن جای کار پیش کارفرما یا خوداشتغالی؛ شرکت در سیاست های شغلی همچنین برای افرادی که سنّ آنها را بالاتر از 16 سالگی است، به شرایط و نظمی که پیشبینی شده در قوانین کار با در نظر گرفتن نیاز به حفاظت استثناء آنها.
 • ماده 14. شهردار شهرداری که پناهجویان را می پذیرد یا دفاتر ارائه دهنده تعین شده به پتاهجویان مساعدت می کند برای دسترسی به خدامات اداری، و همچنین برای ثبت نام در دفتر استخدام کار (کاریابی).
 • ماده 17. با اعتصاب توافقنامه ادغام کسی که حمایت بین المللی کسب کرده است موظف می شود که: کار مناسب پیشنهاد شده را و/یا ثبت نام در برنامه های شغلی و آموزشی برای بزرگسالان قبول کند و همچنین در برنامه و پرژه ادغامی شرکت کند.

امکانات آموزش حرفه ای: کسی که حمایت در بلغارستان کسب کرده است باید در دفتر استخدام کار ثبت نام کند که بتواند در برنامه ای آموزش حرفه ای شرکت کند و علاوه بر این او باید حد اکثر سال چهارم دبستان تمام کرده باشند (برای شغل مرحله I). بدون مدارک که دوره آموزشی تمام شده را گواهی کند کسانی که حمایت کسب کرده اند امکان شرکت در بنامه های آموزش حرفه ای که از طرف دفتر استخدام کار برگزار می شودند ندارند.

طبق ماده 8، بند 4 از قانون تحصیلات و آموزش حرفه ای سطح آموزشی ورودی اقل برای کسب مراحل صلاحیت حرفه ای این است:

 • مرحله I:
  • کلاس ششم تمام شده برای دانش آموزان؛
  • تمام کردن مرحله اول (سه سال اول) دوره ابتدایی یا دوره سواد طبق قانون تشويق كردن مشغولیت افراد با سن بالاتر از 16 سالگی؛
 • مراحل II و III: تمام کردن کلاس 7 یا دوره ابتدایی؛
 • مرحله IV: تمام کردن دوره متوسطه.

برای به رسمیت شناختن دیپلم های خارجی آموزش عالی: شغل های تنظیم نشده – کسانی که حمایت کسب کرده اند باید خطاب به مرکز ملی اعطلاع و اسناد بکند.

برای به رسمیت شناختن دیپلم های خارجی آموزش عالی: شغل های تنظیم شده – مؤسسه جوابگو از شغل کسب شده تعیین می شود. مثلأ اگر شغل فدر استاتوت کسب کرده پزشکی باشد باید خطاب به وزارت بهداشت کرد.

برای به رسمیت شناختن دیپلم های خارجی آموزش دوره دبیرستان کسی که حمایت کسب کرده باید خطاب به اداره منطقه ای آموزش و پروارش کند. این به اتفاق می افتد وقتی که کسی که حمایت کسب کرده تمایل می باشد که گواهی نامه رانندگی بلغاری کسب کند.

وقتی که کسی که حمایت کسب کرده استخدام کار شود او باید حساب بانکی باز کند. در بعضی بانک ها به جز سند شناسایی بلغاری گذرنامه معتبر صادر شده از کشور مبدأ (Unicredit Bulbank) لازم دارند. بانک های دیگر سند شناسایی بلغاری و گوهی نامه سفر می خواهند (DSK Bank)، و بانک های سوم فقت به سند شناسایی بلغاری برای باز کردن حساب نیاز دارند (Piraeus Bank).

حق کار کردن با ارطبات با استاتوت کسب شده:
فرد حمایتجو/پناهجو:

 • حق کار کردن: حق دارد ولی پس از سه ماه بعد از وارد کردن درخواست حمایت.
 • اسناد لازم: کارت ثبت نام که از آژانس دولتی پناهندگان و گواهی نامه که حق کارکردن او را ثابت کند؛ گواهی نامه محکومیت : امکان صدورش را موجود نیست، کشور برای آنها تعهد می کند.
 • قرارداد کار و بیمه: قرارداد کار بسته می شود که مثل قراردادهای کار هر بلغاری است. تنها فرق این است که خود کشور بیمه های پزشکی پنهاجویان را پرداخت می کند. قرارداد کار باید همزمان با کارت ثبت نام تجدید شود – یعنی هر سه ماه.

کسانی که استاتوت پناهندگی دارند:

 • حق کار کردن: حق کار کردن دارند.
 • اسناد لازم: کارت شناسایی؛ گواهی نامه محکومیت که از وزارت دادگستری صادر می شود.
 • قرارداد کار: همین قوانین فعال هستند مثل برای هر شهروند بلغارستان.

کسانی که استاتوت بشردوستانه دارند:

 • حق کار کردن: دارند.
 • اسناد لازم: کارت شناسایی؛ گواهی نامه محکومیت که از وزارت دادگستری صادر می شود..
 • قرارداد کار: همین قوانین فعال هستند مثل برای هر شهروند بلغارستان.