ورزش – در دسترس همه بچه ها

در تاریخ 17 ماه اوریل سال 2018 میلادی در سالن اسپرت “صوفیه” قهرمانی با عنوان: “ورزش – در دسترس همه بچه ها” ، که این قهرمانی از طرف فدراسیون ورزش بچه ها و جوانان در معرض خطر بلغارستان برگزار شد. در این مسابقه 11 تن نوجوانان در سن بین 12 و 18 سالگی از افغانستان و ایران شرکت کردند. آنها در رشته های فوتبال و بدمینتن مسابقات کردند.

شیش از نوجواناینی که در 3 دوره مسابقه فوتبال را شرکت کردند به فینال رسیدند، جای دوم را گرفتند و با مدال های نقره ای اهدا شدند. یکی از دختر های نوجوان که در مسابقه بدمینتن شرکت کرد در فینال برنده شد و مدال طلایی گرفت. جایزه ها طی مراسم رسمی اهدا شدند.