برنامه مربی «کاریتاس» – تجربه خوب برای ادغام موفق Менторската програма

Фотография: “Каритас София”

برنامه مربی مرکز ادغام پناهندگان و مهاجرین “سن آننای” «کاریتاس صوفیه» کمک می کند برای تشوق ارتباط بین افرادی که از حمایت بین المللی بهره مند هستند و افراد مقیم بلغارستان که آن از طرف خود کمک به ادغام در اجتماع بلغاری می کند. برنامه در سال 2016 میلادی فراهم شده است و کمک می کند به افرادی که از حمایت بین المللی بهره مند می باشند و در شهر صوفیه زندگی می کنند.

وقتی که افرادی که از حمایت بین المللی بهره مند هستند در محیط جدید و ناآشنا، دور از خانه خود می باشند آنها نیاز به شریک دارند که او به آنها کمک کند با شرایط جدید را آشنا شوند – نیاز به دوستی که از او سوالهای خود را بپرسند، و با او زبان بلغاری را تمرین کنند و وقت خود را با فرد مقیم بگزارند.

وقتی جفت ها تشکیل می شوند، منافع و استعداد شخصی هر دو طرف در نظر گرفته می شوند. به طور معمول، هر جفت حداقل یک بار در هفته جمع می شود و مهارت و دانش تبادل می کند که از طریق آن دوستی طولانی ایجاد می شود.

هر مربی آموزش خاصی دارند که در طی آن بیشتر در باره مربی بودن یاد می گیرد و همچنین برای گفتگوی موثر، اهداف برنامه و چطور از طریق صحبت کردن می توان زبان بلغاری یاد گرفت و شرکت در رویدادهای فرهنگی مناسب.

داوطلبانی که مربی می شوند هدف دارند و مایل هستند کار نیک کنند. افرادی که می خواهند پایه های زندگی جدید خود در بلغارستان بسازند از طرف خود هدف آشنایی با فرهنگ و عدب و رسوم کشوری که مایل هستند در آن خانه جدید خود را بسازند دارند.

برنامه مربی «کاریتاس» به این دو گروه کمک می کند که به آرزوهای خود را برسند و پلی بین جهان، آمید و خواست ها یکدیگر را بسازند که اینجوری بهترین طور خود شان را رونمایی کنند و موانع خیالی تعصب و ترس را حذف کنند.