Възрастните хора и пандемията

Животът и здравето са дар, а човекът е изправен пред предизвикателството да се научи да оказва помощ и да бъде толерантен, когато до него стои страдащ човек. Това важи още по-силно за пандемичната ситуация, в която се намираме.

Едни от хората, които пандемията от Ковид-19 засегна най-силно, са възрастните хора. Ако е вярно, че коронавирусът е по-коварен, когато среща едно отслабено тяло, то още по-силно е и твърдението, че в съчетание със самотното немощно тяло, изходът е фатален. И затова, не случайно, в много европейски страни станахме свидетели на безпомощността, уязвимостта и смъртта на много възрастни хора, живеещи забравени в домовете си, в изтощителни и унизителни условия на самота.

В тази ситуация, полагаща на изпитание основните човешки ценности, сътрудниците на „Каритас“ продължават да се грижат за страдащите възрастни хора не само с осигуряването на храна и лекарства, но и с посещения в техните домове, обработване на рани и смяна на превръзки, помагат в грижата за личния тоалет и домакинството, съдействат за получаването на лекарска подкрепа.

Медицинските сестри, домашните помощници и доброволците на „Каритас“ продължават да бъдат до възрастните хора, осъзнавайки, че самотата е като болестта, тя е страдание, но с милосърдието, близостта, грижата и с духовната утеха тя може да бъде изцелена. А с това – и болестите стават по-лесно лечими.

Проектът „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg