Когато носиш радост, отнасяш в сърцето си същото

Румяна е ръководител на центъра за Домашни грижи на „Каритас“ в гр. Белене. За работата си с възрастните хора, тя споделя:

„Работя в Центъра за домашни грижи на „Каритас“ в Белене от 2003 година. По професия съм медицинска сестра. Опитът, който имах до този момент, в определени ситуации ми беше полезен, в други – ненужен. Повечето неща в работата бяха нови за мен. Започнах срещите си с моите пациенти – възрастните хора, по домовете им.

Срещах се очи в очи със самотата и мъдростта на тези хора. Грубите им и уморени ръце говореха за много труд. Труд, с който те бяха изградили домовете си и отгледали децата си. Отдали бяха младите си и силни години на работните си места.

Разговорите ми с тях бяха интересни и пълноценни. Искаха да разказват, споделят и разпитват. Споделяха спомени и сякаш оживяваха. Лицата им грейваха, очите ставаха жизнени.

Работата започна да ми харесва, удовлетворява и обогатява. Така бе в началото, така е и днес. Вярвам, че всеки, който с посещението си при самотен, болен или възрастен човек е донесъл радост, то със сигурност е отнесъл в сърцето си същото.“

Проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg